Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 178/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/02/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định thành lập các Đoàn đánh giá ngoài công nhận đạt chuẩn quốc gia và đạt kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục năm 2022.  
Tệp đính kèm:
DT2305-1645177168304-64551766_nguyendinhtuan-20-02-2022_21h35p32.docx
DT2305-1645177168304-64551766_nguyendinhtuan-20-02-2022_21h35p32(21.02.2022_10h47p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh