Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3358/UBND-KTTH   Ngày ky´: 15/08/2023  
  Trích yếu: V/v kết quả công tác của VCCI tháng 6 và hoạt động trọng tâm tháng 7 năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT12881-1691746018163-85018797.pdf
DT12881-1691746024009-32671627.pdf
DT12881-1691746008582-56140097_nguyenthithanhbinh-14-08-2023_11h15p49.docx
DT12881-1691746008582-56140097_nguyenthithanhbinh-14-08-2023_11h15p49_converted(14.08.2023_21h56p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương