Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 915/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/07/2022  
  Trích yếu: Về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến  
Tệp đính kèm:
DT10759-1657699065635-67089593.docx
DT10759-1657699065635-67089593_converted(14.07.2022_10h56p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn