Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 42/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 03/08/2022  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11942-1659487690791-07134566_nnminh-03-08-2022_10h52p14.doc
DT11942-1659487690791-07134566_nnminh-03-08-2022_10h52p14_converted(03.08.2022_13h41p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh