Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2383/UBND-VXNV   Ngày ky´: 02/06/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương  
Tệp đính kèm:
DT8206-1654068595210-37459656_nguyendinhtuan-01-06-2022_21h57p44.doc
DT8206-1654068595210-37459656_nguyendinhtuan-01-06-2022_21h57p44(02.06.2022_14h08p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý