Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 349/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 10/02/2020  
  Trích yếu: V/v đánh giá thực trạng công tác nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVVP349_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung