Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6485/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 27/11/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia.  
Tệp đính kèm:
DT19618-1637834276181-44150328_vominhtam-26-11-2021_16h46p29.doc
DT19618-1637834276181-44150328_vominhtam-26-11-2021_16h46p29_converted(27.11.2021_13h09p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang