Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 250/BC-UBND   Ngày ky´: 18/08/2020  
  Trích yếu: Báo cáo phòng, chống dịch bệnh do Covid 19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2020.  
Tệp đính kèm:
BCUB250_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc