Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 422/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/07/2022  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Sơn  
Tệp đính kèm:
DT10827-1657710854087-51941460.docx
DT10827-1657710883285-05153069.docx
DT10827-1657710854087-51941460_converted(14.07.2022_14h27p05)_signed.pdf
CAC BIEU KEM THEO QD 422(14.07.2022_14h34p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà