Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1151/QĐ-UBND   Ngày ky´: 30/08/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14072-1693368024313-85934047.doc
DT14072-1693368024313-85934047_converted(30.08.2023_16h08p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hữu Danh