Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 920/UBND-VXNV   Ngày ky´: 25/03/2020  
  Trích yếu: V.v hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng.  
Tệp đính kèm:
CVUB920_signed.pdf
1519_BYT-MT_24032020.docx
1519_BYT-MT_24032020_1-signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý