Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3400/KH-UBND   Ngày ky´: 22/09/2020  
  Trích yếu: Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
KHUB 3400_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến