Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 528/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/04/2023  
  Trích yếu: Về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6019-1681954520580-28662655.doc
DT6019-1681954520580-28662655_converted(20.04.2023_14h08p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc