Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 90/2021/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/12/2021  
  Trích yếu: V/v Ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (QPPL)  
Tệp đính kèm:
DT21219-1639982287869-94653322.doc
DT21219-1639982287869-94653322(21.12.2021_15h07p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung