Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 788/KH-UBND   Ngày ky´: 03/03/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm năm 2023 tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3128-1678152209660-85255534.doc
DT3128-1678152209660-85255534(07.03.2023_16h12p22)_signed.pdf
KHUB 788_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín