Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5971/KH-UBND   Ngày ky´: 01/11/2021  
  Trích yếu: V/v Phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT17872-1635393795186-10585080.doc
KHUB 5971_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến