Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1446/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/09/2019  
  Trích yếu: V/v ban hành Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1446_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh