Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 33/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/07/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định Ban hành định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo trong chế tạo các sản phẩm xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10256-1656929151560-99311258.docx
DT10256-1656929279822-96831395.docx
DT10256-1656929279822-96831395_converted(05.07.2022_16h14p25)_signed.pdf
BANG DINH MUC KEM THEO(05.07.2022_16h33p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh