Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6899/KH-UBND   Ngày ky´: 19/12/2021  
  Trích yếu: V/v Phân bổ chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT20848-1639472639636-52580464.doc
DT20848-1639472639636-52580464(19.12.2021_08h26p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý