Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2175/UBND-VXNV   Ngày ky´: 18/06/2020  
  Trích yếu: V/v tiếp tục thực hiện mở rộng chi trả trợ cấp Người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2175_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến