Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 10/TB-VPUB   Ngày ky´: 11/01/2021  
  Trích yếu: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại Hội nghị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.  
Tệp đính kèm:
KL cua CT UB tinh Tran Quoc Nam tai HN trien khai KH KTXH nam 2021 (CT da thong qua).docx
KL cua CT UB tinh Tran Quoc Nam tai HN trien khai KH KTXH nam 2021 CT da thong qua_converted_signed11-01-2021-12-40-51(11.01.2021_14h04p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào