Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 27/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/01/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT337-1672993846007-10922128.doc
DT337-1672993846007-10922128_converted(08.01.2023_18h41p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn