Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6886/UBND-VXNV   Ngày ky´: 17/12/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai TB 372 và TB 374 của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch  
Tệp đính kèm:
DT21101-1639729268605-65366493.doc
DT21101-1639729268605-65366493_converted(17.12.2021_16h00p26)_signed.pdf
372-TBTU.pdf
374.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc