Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 677/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/06/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT8433-1654488278144-05503441.doc
DT8433-1654488278144-05503441_converted(07.06.2022_13h38p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn