Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5429/KH-UBND   Ngày ky´: 13/12/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2028  
Tệp đính kèm:
DT19519-1670835712690-35139174.doc
DT19519-1670835712690-35139174_converted(13.12.2022_14h33p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc