Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6973/UBND-VXNV   Ngày ky´: 23/12/2021  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT21332-1640079518818-69631356.pdf
DT21332-1640079499937-64191252_nguyendinhtuan-23-12-2021_07h37p37.doc
DT21332-1640079499937-64191252_nguyendinhtuan-23-12-2021_07h37p37_converted(23.12.2021_09h49p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh