Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 413/PC-VPUB   Ngày ky´: 04/09/2020  
  Trích yếu: V/v chuyển văn bản số 428/BC-UBND ngày 17/8/2020 của UBND huyện Ninh Phước.  
Tệp đính kèm:
PCVP 413_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà