Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 564/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/02/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT1883-1644482334871-64520502_nguyendinhtuan-13-02-2022_17h50p18.docx
DT1883-1644482334871-64520502_nguyendinhtuan-13-02-2022_17h50p18(14.02.2022_14h58p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý