Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2817/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 31/07/2020  
  Trích yếu: V/v báo cáo kết quả thực hiện Dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến 30/6/2020  
Tệp đính kèm:
CVVP 2817_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến