Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 36/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/07/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định bổ sung danh mục thiết bị chuyên dùng phục vụ đào tạo của ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc Phụ lục kèm theo Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT10924-1657852239120-38056495_nguyendinhtuan-18-07-2022_15h23p18.doc
DT10924-1657852239120-38056495_nguyendinhtuan-18-07-2022_15h23p18_converted(21.07.2022_16h01p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh