Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2367/KH-UBND   Ngày ky´: 01/06/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT8081-1653921532569-55700619_nguyendinhtuan-01-06-2022_10h59p55.docx
DT8081-1653921532569-55700619_nguyendinhtuan-01-06-2022_10h59p55(01.06.2022_21h05p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh