Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 69/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/12/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19045-1669968985010-23379782_nguyendinhtuan-04-12-2022_09h46p04.doc
DT19045-1669968985010-23379782_nguyendinhtuan-04-12-2022_09h46p04_converted(05.12.2022_13h52p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến