Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3062/UBND-VXNV   Ngày ky´: 27/08/2020  
  Trích yếu: V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945-2/9/2020.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3062_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc