Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2032/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 10/06/2020  
  Trích yếu: V.v thông báo tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2020 của Học viện Cán bộ.  
Tệp đính kèm:
CVVP 2032_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý