Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2739/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 24/06/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT9555-1655953020654-22336637.doc
DT9555-1655953020654-22336637_converted(24.06.2022_08h12p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang