Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 147/KH-BCĐ   Ngày ky´: 13/01/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT687-1673514966186-80023712.doc
DT687-1673514966186-80023712(13.01.2023_12h54p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc