Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 309/KH-UBND   Ngày ky´: 02/02/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT1264-1675222170638-42155843_nguyendinhtuan-02-02-2023_08h30p03.doc
DT1264-1675222170638-42155843_nguyendinhtuan-02-02-2023_08h30p03_converted(02.02.2023_13h54p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý