Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5946/UBND-VXNV   Ngày ky´: 30/10/2021  
  Trích yếu: V/v thực hiện cách ly y tế Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần  
Tệp đính kèm:
DT18022-1635501421097-50609525_nguyendinhtuan-29-10-2021_17h28p40.doc
DT18022-1635501421097-50609525_nguyendinhtuan-29-10-2021_17h28p40(30.10.2021_17h58p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc