Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 934/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/07/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố  
Tệp đính kèm:
DT10851-1689043367918-18557922.doc
DT10851-1689043367918-18557922_converted(12.07.2023_09h39p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc