Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 14/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/02/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT1868-1676276318722-43638103_lehuyen-14-02-2023_20h54p14.docx
DT1868-1676276318722-43638103_lehuyen-14-02-2023_20h54p14(15.02.2023_10h35p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà