Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 988/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Mở rộng đường ống cấp nước Mỹ Nhơn - Gò Đền, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 988_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy