Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 685/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/12/2022  
  Trích yếu: Về việc ban hành Quy trình vận hành Hồ chứa nước Bầu Ngứ  
Tệp đính kèm:
DT19589-1670817879258-06477350.doc
DT19589-1670817879258-06477350(14.12.2022_09h04p45)_signed.pdf
DT19589-1670817879287-85869259(14.12.2022_15h08p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín