Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1864/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/12/2022  
  Trích yếu: Về việc Điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được ban hành kèm theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20018-1671373458027-83819149.doc
DT20018-1671373458027-83819149_converted(20.12.2022_13h35p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung