Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 243/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/03/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lý Thị Bến (lần đầu).  
Tệp đính kèm:
DT2701-1677537808868-54610223_vominhtam-28-02-2023_16h23p35.docx
DT2701-1677537808868-54610223_vominhtam-28-02-2023_16h23p35(01.03.2023_07h30p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh