Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1645/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/10/2019  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nền, mặt đường và hạng mục thoát nước Đường tỉnh 707.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1645_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Quốc Đạt