Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 7055/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 29/12/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, máy quét mã QR phục vụ phòng chống dịch, thực hiện cải cách hành chính.  
Tệp đính kèm:
DT21707-1640676762669-09845170.doc
DT21707-1640676762669-09845170_converted(29.12.2021_07h50p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung