Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 483/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/04/2022  
  Trích yếu: Về việc miễm nhiệm và thu hồi Thẻ giám định viên tư pháp  
Tệp đính kèm:
DT6062-1650858132697-23246531_vominhtam-25-04-2022_17h00p16.doc
DT6062-1650858132697-23246531_vominhtam-25-04-2022_17h00p16_converted(26.04.2022_09h07p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh