Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 60/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/11/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT17394-1667575036970-53424439_nnminh-07-11-2022_07h24p01.doc
DT17394-1667575036970-53424439_nnminh-07-11-2022_07h24p01(07.11.2022_14h37p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung