Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2114/UBND-KTTH   Ngày ky´: 12/06/2020  
  Trích yếu: V/v giải trình tiếp thu ý kiến của các Bộ ngành về đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2114_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung