Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3442/KH-UBND   Ngày ky´: 06/08/2022  
  Trích yếu: V/v Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT12072-1659606713525-05241063.doc
DT12072-1659606713525-05241063_converted(06.08.2022_19h03p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc